Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - Morning Life - Lenf Ödem Cihazı

Morning Life WIC2008S

ÖZELL?KLER? & Spesifikasyonlar

  • 1 Bas?nç Modu
  • Kompakt Tasar?m
  • Zaman aral??? : 0-30 min
  • Bas?nç aral??? : 50-280mmHg 10%
  • Ebatlar? : 280X215X172mm
  • A??rl??? : 3.5 kg

Kol ve bacaklardaki lenf s?v?s? ve kan dola??m?n?  artt?rmak için ard???k hava bas?nçl? s?kma ve gev?eme hareketiyle kol ve bacaklardaki a?r? veya ?i?li?i gidermek için yumu?ak doku ( kas dokusu ) üzerindeki bas?nc? artt?ran, ya?l? ve fiziksel yetersizli?i olan hastalar?n fiziksel fonksiyonlar?n? tekrar kazand?ran hava bas?nc? tedavi sistemidir.

 Calle Rosen Womens Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net