Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - VacuAide QSU portatif aspiratör, bataryalı

VacuAide QSU portatif aspiratör, bataryalı

VacuAide QSU konforlu, güvenli ve hijyenik olarak etkili bir havayolu aspirasyonu için tasarlanm??t?r.QSU ile farkedilen ilk ?ey, rakip ürünlerle kar??la?t?r?ld???nda ne kadar sessiz çal??t???d?r.Piyasada bulunan en sessiz aspiratörlerden biridir.
• SGK taraf?ndan ödenmektedir (Ev Tipi Aspiratör)
CE ve ISO Belgeli
Men?ei: Amerika

 

VacuAide Ta??nabilir Aspiratör

 

VacuAide QSU konforlu, güvenli ve hijyenik olarak etkili bir havayolu aspirasyonu için tasarlanm??t?r.

 

 

Dü?ük ses, Ola?anüstü performans:

 

QSU ile farkedilen ilk ?ey, rakip ürünlerle kar??la?t?r?ld???nda ne kadar sessiz çal??t???d?r. Piyasada bulunan en sessiz aspiratörlerden biridir. Ola?anüstü dü?ük ses, performans?ndan ödün verildi?i anlam?na da gelmemektedir. 50-550 mmHg aspirasyon vakum aral??? ve 27 l/dak ak?? oran? ile birçok uygulama için kullan?labilir. Saha kullan?m? ve mobil kullan?m için ISO standartlar?n? kar??lamaktad?r. Dahili bataryas? bir saat süreyle kullan?labilmektedir.

 

 

Özellikleri:

 

 • Dü?ük ses

 • Kolay kullan?m

 • Kolay temizlik

 • Ki?isel ta??ma çantas?

 • ISO aspiratör standartlar?na uygundur

 

 

Kolay Kullan?m:

 

Tek tu?” ile aspirasyon ba?lat?l?r ve kolayl?kla batarya ve güç durumu görülebilir.

 

Gerekli bas?nç manometre ile ayarlanabilir. Kolayca çevrilerek ayarlanabilen manometre ayn? anda bas?nc?n ayarlanmas?na ve kontrol edilmesine olanak sa?lar.

 

 

VacuAide ile Seyahat:

 

Ürün, multi voltaj güç kayna?? ve 12 V DC araç adaptörü ile birlikte, her yerde kullan?labilir halde gelir.

 

 

Yeni 800 ml Hazne :

 

Yeni 800 ml disposable hazne öncelikle hijyen ve güvenlik dü?ünülerek tasarlanm??t?r. Dökülmeyi önleyen özelli?i ilehazne içeri?inin d?? ortamla temas? engellenir.

 

Hazneden s?v? ta?mas?n? önleyen ve aspiratörü hasardan koruyan entegre bir otomatik ?amand?ra kapanma sistemi de bulunmaktad?r.

 

Hazne kapa?? gerekti?inde kolayca ç?kar?labilmesi için esnek bir malzemeden yap?lm??t?r. Yeni bakteri filtresi dizayn?, kolayca de?i?tirilebilmesi için hazne kapa??na entegredir.

 

 

 

 

 

Ba?l?ca Özellikleri:

 

 • 50-550 mmHg vakum aral???

 • 27 l/dak ç?k?? gücü

 • ISO10079-1 standartlar?n? kar??lar

 • 100-240 V güç kayna?? ve 12 V DC araç adaptörü

 • Ta??ma çantas? içinde kullan?labilir

 • 60 dakika kullan?m süreli dahili batarya

 • S?n?f II multi voltaj güç kayna??

 

 

 

Yeni ta??ma çantas? ile gelen özgürlük:

 

QSU ve aksesuarlar? ta??ma çantas? içine oturur, bu sayede her yerde kullan?labilir. Güç kayna??n? ve aksesuarlar? saklamak için kullan??l? cepleri bulunmaktad?r. Kasa dizayn? sayesinde cihaz? kullanmak için çantas?ndan ç?karmaya gerek yoktur. Cihaz çanta içindeyken güç kayna?? ba?lanabilir, açma kapama tu?u ve manometre ayar? yap?labilir. Çantadan ç?karmadan hazne içeri?ini de görmek mümkündür.

 

Kullan?m Alanlar?:

 

 • Bron? / A??z Hijyeni

 • Etkili havayolu temizli?i

 • Enfeksiyon kontrolü

 

Teknik Özellikleri:

 

Ölçüler (Y x G x D) 21.1 x 20.3 x 21.6 cm

A??rl?k 3 kg

Vakum Aral??? 50-550 mmhg

Ç?k?? Gücü 27 l/dak

Çal??ma S?cakl??? Aral??? 0° C - 40° C

Elektrik Gereksinimleri 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz

 Mark Lowe Womens Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net