Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - PLUSMED pM-7E A

PLUSMED pM-7E A

pM-7E A

Elektirikli

 

Mobil Aspiratör Cihaz?; hastal?k, koma ve ameliyat sonras? evde bak?m? devam eden, balgam ç?karmakta güçlük çeken hastalarda veya kan gibi s?v?lar?n aspirasyonunda kullan?lmaktad?r. Ayr?ca klinik uygulamalarda, acil servislerde, ameliyathanelerde ve hasta odalar?ndaki t?bbi bak?mlarda da s?k kullan?lan bir cihazd?r. Bu cihaz ya?lama gerektirmez.
  • Yüksek negatif bas?nç (18 l/dk.)
  • Ya?s?z pompa sistemi
  • Entegre s?v? kab?
  • Dü?ük ses seviyesi
  • Portatif tasar?m

pM-7EA Tag TR

 T. J. Logan Authentic Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net