Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - Devilbiss SleepCube BiLevel S

Devilbiss SleepCube BiLevel S

SleepCube BiLevel S geleneksel Pozitif Havayolu Bas?nc? cihazlar?n?n bir çe?ididir. Cihaz gece boyunca sabit bir bas?nç sa?lamaktansa, nefes al?p vermenizi alg?lar ve buna göre bas?nç seviyesini de?i?tirir.

 

Nefes alma s?ras?nda apne, hipopne veya horlamay? önlemek için daha yüksek bas?nca ihtiyaç vard?r. Nefes verme s?ras?nda hastan?n konforunu artt?rmak için daha dü?ük bas?nç uygulan?r. BiLevel S cihaz? özellikle yüksek bas?nca ihtiyaç duyan hastalar için yararl?d?r.

 

SleepCube BiLevel S cihaz?na opsiyonel SmartLink uyum modülü ba?lanarak gece boyunca hastan?n uyum bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler Smart Card yard?m?yla SmartLink yaz?l?m?na aktar?l?r. 

 

Gerekirse SmartLink’e oksimetre de eklenebilir. Auto ve Standart SleepCube modellerinde oldu?u gibi, BiLevel S Modeli de SmartCode içerir. SmartCode hastan?n ortalama kullan?m bilgilerini uzaktan çok basit ve kolay bir ?ekilde raporlamaya olanak sa?lar.

 

 

Özellikler ve Avantajlar

• Bas?nç aral??? 3 - 25 cm H2O BiLevel ve CPAP modunda

IPAP bas?nç ayar? ve EPAP bas?nç ayar? aras?ndaki bas?nç fark? 22 cm H2O kadar olabilir.

• Gecikme modu 5 dakikal?k art??larla 45 dakikaya kadar ayarlanabilir.

• Yüksek maske kaçak oran?nda (80 lt/dk ya kadar), normal maske kaçak oran?nda oldu?u gibi ayn? tetikleme hassasiyetini korur.

• “Soft Start” özelli?i: bu özellik cihaz çal??t?r?ld?ktan sonra hastan?n bas?nca al??mas?na olanak sa?lar.

 

 

Teknik Özellikler

 

Ölçüler(cm): 10.8 x 16.5 x 17.8

A??rl?k: 1.18 kg

BiLevel Bas?nç Aral???: 3 - 25 cm H2O

Çal??ma Ko?ullar?: 5 °C - 40 °C; % 0 - % 95 ba??l nem

Atmosferik Çal??ma Ko?ullar?: Deniz seviyesinden 2700m ye kadar

Depolama ve Ta??ma: -40 C - +70 °C; % 0 - % 95 ba??l nem

Gürültü Seviyesi: <26 dB

Max. Güç Tüketimi: 65 watt (AC güç kayna??nda)

Elektrik Gereksinimi: 100 - 240 V, 50/60 Hz

 Ricardo Louis Authentic Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net