Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - OMRON C900

OMRON C900

NE-C900 CompAir Pro nebulizatör tamamen hasta bak?m? sa?lamak için en yüksek özelliklerle tasarlanm??t?r. Yüksek nebulizasyon oran? sa?layan bu ?ekilde hastalar?n daha iyi ilaç al?m? için dayan?kl?, yüksek ç?k??l? kompresör özelliklerine sahiptir. Bununla birlikte OMRON’un e?siz 2-parça Ak?ll? Yap?™ ilaç haznesi, kolay temizlik ve hemen tak?p ç?karma özelli?i ile hastaya kolayl?k ve zaman kazand?r?r.

Bunlara ek olarak, hasta ile temas edilen parçalar PVC ya da polipropilenden olu?ur, bu da cihaz?n latex alerjisi olan hastalar?nda cihaz? rahatça kullanmas?na olanak sa?lar.
OMRON’un e?siz 2-parça Ak?ll? Yap? ilaç haznesini kullan?r.
Dayan?kl?, yüksek ç?k??l? kompresör
?lac? alt solunum yollar?na etkili bir biçimde yollar
 
   
 
Paketin içinde neler var?    
     
 • Nebulizatör
 • Hava Hortumu (PVC, 200 cm)
 • A??zl?k
 • Burunluk
 • Yeti?kin Maske (PVC)
 • Çocuk Maske (PVC)
 • Ak?ll? Tasar?m ?laç Haznesi
 • 5’li hava filtresi
 • AC Adaptör
 • Saklama Çantas?
 • Kullanma K?lavuzu
 • Garanti Belgesi
 Jaromir Jagr Womens Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net