Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - FLO-EOLO NEBULİZATÖR

FLO-EOLO NEBULİZATÖR

 

 • Bron? aç?c? ve tedavi edici nebül formundaki ilaçlar?n hastaya verilmesini sa?layan inhalasyon cihazlar?d?r.Nebül formundaki,bronkhodilatör,steroid ve antibiyotik türü ilaçlard?r
 • Ast?ml? ,solunum problemi olan (k?saca KOAH) hastalar?n tedavisinde ,oral ve enjektable yollardan al?nan ilaçlar?n yan? s?ra do?rudan bron? alveollar?n yüzeyi üzerinden lokal etkili preparatlar kullan?larak yap?lan tedavilerde önemli yer tutmaktad?r.
 • Bu amaçla yap?lan preparatlar sprey ?ekilde olabildi?i gibi su partikülleriyle ta??nan ilaç zerrecikleri ?eklinde de olabilmektedir.?laç zerreciklerinin ta??nabilmesi için suyun yeterli miktarda ak?mla ilac?n etki edece?i son noktaya iletilmesi gerekmektedir.Aerosol terapi tedavi edilmesi gereken bölgeye direk uygulama yapabilen,yan etkileri en az ve en etkili metottur.
 • Hava bas?nc? ile s?v?y? parçalayan kompresörlü nebulizatör
 • FLO-EOLO NEBUL?ZATÖR
 • SPEEDYMED NEBUL?ZATÖR(SÜREKL? ÇALI?IR)
 • 0,40 ML/DK nebulizasyon h?z?(2,5 ml ilac?n i?lenme süresi<6 dakika)
 • 2,44 mikron partikül büyüklü?ü
 • 2,5 bar max. hava bas?nc?
 • 14 L/dk max. ak??
 • 5 L/dk çal??ma bas?nc?
 • 30 dk On 30 dk Off
 • Nebulizatörlerde kullan?lan maskeler Min. 3 ay max.5 ayda bir (120 kullan?m) de?i?tirmeliyiz.
 • Oksijen tüpünde ve standart nebulizatör kitinde kullan?ma uygundur
 • Pvc den üretilmi?tir
 • %100 atomize granüller (<5 µm)
 • 2 m tüp uzunlu?u
 • Tek kullan?ml?k
 Joe Pavelski Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net