Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - GALENA ULTRASONİK NEBULİZATÖR

GALENA ULTRASONİK NEBULİZATÖR

 

Ultrasonik Nebulizer

  • 1-5 ml aras? ayarlanabilir yüksek nebülizasyon oran?
  • Muadillerine göre en yüksek partikülizasyon oran?, ilac? ci?erlerin en derin alveollerine ula?t?r?r.
  • Sessiz çal??ma; çocuklar için kullan?ma çok elveri?li
  • ?lac? su buhar? ile kar??t?rarak ula?t?r?r, böylece çok yüksek tedavi ba?ar?s? sa?lan?r
  • Tüm aksesuarlar?yla(yeti?kin ve çocuk maskeler, a??zl?k ve ba?lant? parçalar?) beraber verilir.
 Jake Arrieta Authentic Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net