Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - NİMO ULTRASONİK NEBULİZATÖRLER

NİMO ULTRASONİK NEBULİZATÖRLER

ULTRASON?K NEBUL?ZATÖR

 

ÇALI?MA VOLTAJI : 230 VAC 50-60 Hz / 0,20 A + - %10

GÜÇ : 40 Watt + - %10

OS?LATÖR FREKANSI : 1.68 MHz + - %5

PART?KUL BÜYÜKLÜ?Ü : 0,5-6 UM

NEBUL?ZASYON KAPAS?TES? : 0-5 ML/DAK + - %10

HAZNE KAPAS?TES? : 300 ML (MAXS?MUM)

A?IRLIK : 3 KG

YET??K?N VE ÇOCUK MASKELER?,5 ADET ?LAÇ KABI

CE,ISO KALITE GUVENCE SERTIFIKALI

 

 

GENEL B?LG?LER

 

Nimo ultrasonic nebulizatör cihazlar?, s?v?lar?n, aerosol ve buhar tedavisinde kullan?lmas? sa?lamak amac? ile üretilmi? cihazlard?r,

S?v?lar?n buhara dönü?türülmesinde, ?s?tma tekni?i yerine frekans kullan?l?r, Microprosessörlü elektronik sistem taraf?ndan olu?turulan frekanslar piezoseramik kristal vas?tas? ile mekanik titre?imlere dönü?türülür, Bu titre?imler sayesinde kavanoz içerisindeki s?v? ?s?t?lmadan buharla?t?r?l?r, Ayr?ca cihaz içerisinde bulunan bir fan d?? ortamdan hava çeker bu hava bir bakteri filitresi üzerinden geçirilerek temizlenir ve s?v? kab?na bas?l?r, S?v? kab? içerisinde sürekli olu?an buhar bu hava bas?nc? ile d??ar?ya itilir ve hortum vas?tas? ile hastaya ula?t?r?l?r, Elde edilen bu buhar e?er istenirse ç?k??taki bir ?s?t?c? ile ?s?t?labilir.

 

N?MO ultrasonic nebulizatör sahip oldu?u,

 

Mikroprosessör kontrolü

 

Ayarlanabilen buhar ?iddeti, fan h?z?, zamanlayac?

 

Plastik gövdesi

 

Dü?ük enerji tüketimi

 

Piezoseramik kristalin kolay de?i?imi

 

?laçl? uygulama

 

Özellikleri ile sizlere kullan?m kolayl??? sa?layacak ?ekilde üretilmi?tir.

 

 

KULLANIM ALANLARI

 

Soluma gazlar?n?n s?v?lar?n?n nemlendirilmesi

Akut ve kronik bron?itler

Bron?iyal ast?m

Pnömoni

Spesifik ve spesifik olmayan akci?er hastal?klar?

?laç ve su nebulizasyonu

Ortam nemlendirme

 

2 YIL N?MO TÜRK?YE GARANT?L?D?R GARANT? BELGES? ONAYLI VE FATURALI OLARAK GÖNDER?L?R.

 Max Domi Womens Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net