Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - Wollex WX-RD106 İyonizerli Ultrasonik Hava Nemlendime Cihazı

Wollex WX-RD106 İyonizerli Ultrasonik Hava Nemlendime Cihazı

 

 

WOLLEX iyonizerli so?uk buhar makinesi, özellikle enfeksiyonlara aç?k ve korumas?z olan bebek ve ya?l?lar? hastal?klara kar?? korurken, havadaki statik elektrik yükünü azalt?r, havan?n kalitesini artt?r?r ve soluk almay? kolayla?t?rarak enerjiyi artt?r?r.

?yonizer Özelli?i
Soludu?unuz havay? hem iyonizer özelli?iyle temizler, hem nemlendirir. Rahat ve konforlu uyuma sa?lar, sabah dinlenmi? kalkman?z? sa?lar.

Silver Nano Teknoloji Özelli?i
Negatif iyonlar hava kirlili?ine neden olan toz zerrelerini, havadaki bakterileri, mikroplar?, tozlar?, alerjik maddeleri ve küfleri azaltarak havan?n kalitesini artt?r?r.

Milyonlar?n tercihi..
Sessiz çal??ma prensibi, su tank? kapasite yeterlili?i, serkamik su filtresi, ayarlanabilir nem oran? ve üstün tasar?m özelli?ine sahip buhar ç?k??? ile dünyada milyonlarca insan?n tercihi...

Özellikleri
Bakterileri öldürmeye yarayan Siver Nano Teknolojisi
Tek tu?la devreye giren iyonla?t?rma fonksiyonu
Üstün so?uk buhar teknolojisi
Kireçlemeyi önleyen seramik su filtresi
Ayarlanabilir nem ç?k?? oran?
3,5 litre tank kapasitesi ile 12 saate kadar kesintisiz buhar ç?k???
Ultra sessiz çal??ma teknolojisi
Ç?kart?labilir su tank?
Kullan?m ve temizlik kolayl???
Yetersiz su seviyesinde, hazne yerinden oynad???nda veya devrilme haline otomatik kapanma

 

 Tom Rathman Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net