Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - WOLLEX ULTRACOMFORT ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ

WOLLEX ULTRACOMFORT ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ

WOLLEX iyonizerli so?uk buhar makinesi, özellikle enfeksiyonlara aç?k ve korumas?z olan bebek ve ya?l?lar? hastal?klara kar?? korurken, havadaki statik elektrik yükünü azalt?r, havan?n kalitesini artt?r?r ve soluk almay? kolayla?t?rarak enerjiyi artt?r?r.

?onizer Özelli?i
Soludu?unuz havay? hem iyonizer özelli?iyle temizler, hem nemlendirir. Rahat ve konforlu uyuma sa?lar, sabah dinlenmi? kalkman?z? sa?lar.

Silver Nano Teknoloji Özelli?i
Negatif iyonlar hava kirlili?ine neden olan toz zerrelerini, havadaki bakterileri, mikroplar?, tozlar?, alerjik maddeleri ve küfleri azaltarak havan?n kalitesini artt?r?r. 


Milyonlar?n tercihi..
Sessiz çal??ma prensibi, su tank? kapasite yeterlili?i, serkamik su filtresi, ayarlanabilir nem oran? ve üstün tasar?m özelli?ine sahip buhar ç?k??? ile dünyada milyonlarca insan?n tercihi...

Özellikleri
Bakterileri öldürmeye yarayan Siver Nano Teknolojisi 
Tek tu?la devreye giren iyonla?t?rma fonksiyonu 
Üstün so?uk buhar teknolojisi 
Kireçlemeyi önleyen seramik su filtresi 
Ayarlanabilir nem ç?k?? oran? 
3,5 litre tank kapasitesi ile 12 saate kadar kesintisiz buhar ç?k??? 
Ultra sessiz çal??ma teknolojisi 
Ç?kart?labilir su tank?
Kullan?m ve temizlik kolayl??? 
Yetersiz su seviyesinde, hazne yerinden oynad???nda veya devrilme haline otomatik kapanma 

 Steven Kampfer Womens Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net